‘Goed onderwijs, goed bestuur’ aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ aangenomen. Nu moet het nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Adviseur Klaas te Bos van VOS/ABB verwacht dat de wet met ingang van het schooljaar 2010-2011 rechtsgeldig zal zijn. Lees verder

De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk stemden voor. Ingediende moties werden niet aangenomen, maar wel enkele amendementen.

Zo moet duidelijk worden vastgelegd wat er vooraf moet gaan aan een aanwijzing door de minister. Ook krijgt de medezeggenschapsraad de bevoegdheid een lid voor de raad van toezicht voor te dragen. Ook ging de Kamer ermee akkoord dat de wet elke vijf jaar zal worden geĆ«valueerd.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Die stemt er naar verwachting ook mee in. Dat zal volgens adviseur Klaas te Bos van VOS/ABB ergens na het kerstreces het geval zijn. Hij verwacht dat de regering de nieuwe wet vervolgens op 1 augustus 2010 in werking laat treden.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl