Goed onderwijs: niet alles van waarde is meetbaar

‘Goed onderwijs is productief onderwijs. Maar productief moet wel een inhoudelijke lading krijgen.’ Dat zegt Jos Blank, universitair hoofddocent van de TU Delft. Zijn uitspraak heeft zeker ook betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

Blank kwam onlangs met zijn uitspraak op een symposium van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) over de vraag wat goed onderwijs is. ‘Bij het maken van zo’n definitie moeten we oppassen voor reverse engineering, dat we meten wat we kunnen meten en daar dan op sturen. Hetgeen we niet kunnen meten is daarvan de dupe, want niet alles van waarde is meetbaar’, waarmee Blank varieert op de bekende dichtregel ‘Alles van waarde is weerloos’ van Lucebert. Blank houdt zich als universitair hoofddocent in Delft bezig met de doelmatigheid van de publieke sector.

Zijn uitspraak sluit aan bij de boodschap van VOS/ABB dat er niet alleen aandacht moet zijn voor makkelijk meetbare aspecten van het (funderend) onderwijs, zoals taal- en rekenprestaties van leerlingen. Scholen hebben ook op moeilijk meetbare gebieden meerwaarde, zoals maatschappelijke betrokkenheid, wederzijds respect en burgerschap.

Foto: TU Delft