Goede ervaringen met onderwijsnummer

De afgelopen tijd hebben de scholen voor voortgezet onderwijs voor het eerst de resultaten van hun schoolexamens met behulp van het onderwijsnummer digitaal aan de IB-Groep geleverd. De eerste resultaten zijn positief. Lees verder

Van ruim 90 procent van de examenkandidaten zijn de gegevens tijdig en digitaal aangeleverd. Scholen die (voor een deel) gebruik hebben moeten maken van de ‘papieren’ noodprocedure, zullen alle schoolexamengegevens alsnog digitaal moeten leveren. De volgende stap in de digitale levering zijn de gegevens van de centrale examens.

Scholen hebben veel energie gestoken in de voorbereiding van de uitwisseling van de examengegevens. Zo heeft bijvoorbeeld 82 procent van de scholen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om met de tool SimuLon de gegevenslevering te testen.

VOS/ABB hield samen met de andere veldorganisaties en het Adviespunt PGN VO de vinger aan de pols bij de IB-Groep. In goed onderling overleg stelden we een overzicht van mogelijke risico’s bij de examenuitwisseling op. De IB-Groep nam vervolgens passende maatregelen om die risico’s zo veel mogelijk te beperken. Dit heeft zeker bijgedragen aan de succesvolle uitwisseling.

Problemen
Hoewel in veel gevallen de uitwisseling goed is verlopen, zijn ook enkele problemen aan het licht gekomen. Zo werden in sommige situaties aangeleverde gegevens ten onrechte door Bron afgekeurd en ontstond er een aantal ‘wachtende meldingen’. De IB-Groep heeft toegezegd deze problemen waar mogelijk zo snel mogelijk op te lossen.

Een ander probleem is de communicatie met de Inspectie van het Onderwijs over examengegevens. De inspectie beschikt niet over de onderwijsnummers van de leerlingen, maar alleen over gecodeerde nummers die de scholen niet kennen.

Verschillende scholen ontvingen een brief van de inspectie met een verzoek om informatie over bepaalde leerlingen, waarbij alleen de gecodeerde nummers werden gebruikt. Dit leverde voor de betreffende scholen veel extra werk op. Inmiddels is dit probleem mede op ons aandringen opgelost en communiceert de inspectie wel met behulp van de onderwijsnummers.

Advies
De digitale levering van de gegevens van de centrale examens dient binnen veertien dagen na het vaststellen van de uitslag plaats te vinden. Waar dit van toepassing is, dient per kandidaat en per vak aan te worden gegeven of aan het tweede tijdvak wordt deelgenomen.

Wij raden u aan om voor levering aan de IB-Groep gebruik te maken van Simulon. Dan kunnen eventuele problemen direct worden gecorrigeerd. Met vragen en problemen kunt u terecht bij het Informatiepunt Onderwijs van de IB-Groep (050-5999000) of bij het Adviespunt PGN VO (0318-645480).

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl