Goede kwaliteitszorg leidt tot hogere cito-scores

Leerlingen die les krijgen op basisscholen die werk maken van afstemming, kwaliteitszorg en zorgplannen, behalen betere cito-scores dan leerlingen op scholen die daar minder aandacht voor hebben. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

De inspectie meldt dat bijna de helft van de scholen voldoende kwaliteit laat zien op alle vier de indicatoren voor kwaliteitszorg. Hieronder wordt verstaan dat de school het onderwijsleerproces en de jaarlijkse resultaten van de leerlingen evalueert, planmatig werkt aan verbeteractiviteiten en zich verantwoordt over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Met name steeg het percentage scholen dat jaarlijks de resultaten van de leerlingen evalueert. Dit is volgens de inspectie de belangrijkste kwaliteitszorgindicator voor de cito-eindscore. Scholen waar de inspectie deze indicator als voldoende beoordeelde, scoren gemiddeld een vol punt hoger op de cito-toets.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.