Google geeft 750.000 dollar aan Platform Bèta Techniek

Het Platform Bèta Techniek heeft 750.000 dollar van Google gekregen. Het platform zal het geld gebruiken om meer jongeren te interesseren voor wiskunde en informatica. Lees verder

Director Pim van der Feltz van Google Nederland meldt dat het bedrijf de schenking doet, omdat technologie, informatica en wiskunde steeds belangrijker worden en het aantal vacatures in deze vakgebieden daardoor zal toenemen. ‘Er ligt voor Google een taak weggelegd om aan scholieren te laten zien welke kansen een bètatechniekopleiding biedt’, aldus Van der Feltz.

Plaatsvervangend directeur Beatrice Boots van het Platform Bèta Techniek zegt dat te weinig jongeren voor bètatechniek kiezen. ‘Op dit moment kiezen slechts twee op de tien jongeren voor bètatechniek, terwijl vier op de tien een betere balans is’. Ze noemt de schenking van Google ‘een prachtige aanvulling op vruchtbare initiatieven van overheid en bedrijfsleven, zoals het programma Eerst de Klas en Jet-Net’. 

Ook minister Marja van Bijsterveldt van OCW is blij met het geld van Google. ‘Het is te prijzen dat Google het platform met deze gulle gift ondersteunt’.

Directeur Van der Feltz van Google Nederland overhandigde tijdens de afsluitende bijeenkomst van de Internationale Wiskunde Olympiade de symbolische cheque ter waarde van 750.000 dollar aan plaatsvervangend directeur Boots van het Platform Bèta Techniek. Minister Van Bijsterveldt was daarbij aanwezig.

Het was voor het eerst dat de afsluiting van de Internationele Wiskunde Olympiade in Nederland plaatsvond.