GPL-regeling 2013-2014 voortgezet onderwijs

De gemiddelde personeelslast (GPL) voor ondersteunend personeel en directie in het voortgezet onderwijs daalt volgend jaar, terwijl de GPL voor onderwijzend personeel licht stijgt. Dat laatste komt door de kosten die voortkomen uit de functiemix en inkorting van de salarisschalen (Actieplan LeerKracht). Dit blijkt uit de GPL-regeling voor 2013 en 2014.

In de GPL voor 2014 zijn de bezuinigingen met betrekking tot de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel, de profielen havo/vwo en de taakstelling uit het Lenteakkoord verwerkt. Daarnaast is een plus van 56 miljoen euro opgenomen om doorwerking van de terugbetaling van de kasschuif te voorkomen. Ook is de stijging van de werkgeverslasten deels gecompenseerd in de GPL van 2013, wat leidt tot een verhoging van die GPL. Deze compensatie bedraagt 0,18% en is daarmee naar schatting zo’n 0,6% lager dan de daadwerkelijke stijging van de werkgeverslasten. Bij elkaar opgeteld hebben de diverse ontwikkelingen een negatief effect op de GPL.

Omdat het onderwijzend personeel, in het kader van het Actieplan LeerKracht, een extra ophoging krijgt (van 47,6 miljoen), stijgt de GPL voor het onderwijzend personeel wel licht. De ophoging met 1,01% is wat lager dan de eerder verwachte 1,23%.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl