Gratis analyse van zeer zwakke scholen

Schoolbesturen kunnen door de PO-Raad een gratis analyse laten uitvoeren van scholen die zeer zwak zijn of waarvan het reële vermoeden bestaat dat die zeer zwak worden. Lees verder

De PO-Raad werkt hiervoor samen met de WEC-Raad en het SBOwerkverband. Adviseur Sicco Baas van VOS/ABB zit in het analyseteam.

Op basis van de resultaten van de analyse kunnen schoolbesturen voor een verbetertraject desgewenst ondersteuning inroepen van VOS/ABB. 

In een brief die de PO-Raad aan alle schoolbesturen heeft verstuurd, staat meer informatie over de mogelijkheid gratis analyses te laten uitvoeren. De online versie van deze brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen