Gratis benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten

VOS/ABB’s onderwijshuisvestingspartner HEVO voert opnieuw een benchmarkonderzoek uit naar exploitatiekosten van scholen. Als u aan dit onderzoek meedoet, krijgt u gratis inzicht in uw financiële prestaties en kunt u die vergelijken met die van andere scholen. Lees verder

Het over 2009 uitgevoerde HEVO-onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs toonde opnieuw aan dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De lopende discussie over vergoedingen aan scholen en de bezuinigingen van de gemeenten maken het dit jaar des te belangrijker om inzicht te krijgen in de exploitatiekosten.

HEVO voert het benchmarkonderzoek jaarlijks uit voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Om betrouwbare conclusies te trekken, is het belangrijk dat veel scholen hun exploitatiegegevens beschikbaar stellen. Vooral onder praktijkscholen is een grotere deelname noodzakelijk, meldt HEVO.

Deelname aan het benchmarkonderzoek is gratis. De tijdsbesteding is ongeveer 1 uur per school.

Als u met uw school wilt deelnemen aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen in 2010, kunt u een e-mail sturen naar benchmark@hevo.nl of u aanmelden via www.hevo.nl. U krijgt dan het invulformulier toegezonden.