Gratis bijeenkomst over veelkleurige schoolbesturen

Instituut FORUM voor multiculturele vraagstukken organiseert een bijeenkomst over meer pluriformiteit in schoolbesturen. Lees verder

Veelkleurigheid onder onderwijzend personeel kan bijdragen aan de herkenbaarheid van het onderwijs voor migrantenleerlingen en hun ouders. Daarom is het belangrijk, zo stelt FORUM, dat ook schoolbesturen veelkleurig zijn. Die bepalen immers in grote lijnen het personeelsbeleid.

Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst op woensdagochtend 25 april in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.