Gratis bijeenkomst over vervolgproject burgerschap

Op 28 maart vindt in het Leerhotel in Amersfoort een voorbereidingsbijeenkomst plaats over een mogelijk vervolg van de Alliantie scholenpanels burgerschap. Lees verder

Doel van deze bijeenkomst is om met belangstellenden uit het primair en voortgezet onderwijs in gesprek te gaan over de mogelijke invulling van het project Burgerschap: wat werkt? Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Klik hier voor meer informatie.