Gratis boeken: VO-raad bang voor hoge claims

De VO-raad meldt dat scholen bij de verplichte Europese aanbesteding van de ‘gratis’ schoolboeken te maken kunnen krijgen met hoge afkoopsommen van lopende contracten met boekenleveranciers. Lees verder

De overkoepelende werkgeversorganisatie voor het voortgezet onderwijs wijst erop dat veel scholen nog een meerjarig contract hebben bij Nederlandse boekenleveranciers. Het is vaak niet duidelijk of die contracten kunnen worden opgezegd.

Zoals het er volgens de VO-raad nu naar uitziet, kunnen scholen kiezen uit twee kwaden: het contract opzeggen en een hoge afkoopsom van de huidige leverancier riskeren ofwel het huidige contract niet opzeggen en het risico lopen dat andere leveranciers hoge claims indienen. De VO-raad eist opheldering van het ministerie van OCW. Deze week is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Advies van VOS/ABB
Eerstelijnsadviseur Harry van Soest van de Helpdesk van VOS/ABB ziet nog een derde mogelijkheid. “Scholen kunnen kijken of overname van de boeken van de huidige leverancier tot de mogelijkheden behoort. Dat kost natuurlijk geld, maar daar krijg je wel wat voor terug, namelijk lesmateriaal. Het grote voordeel kan zijn dat er dan geen boete hoeft te worden betaald.” Van Soest kent een school die ervoor heeft gekozen de boeken over te nemen van de leverancier.

Hij benadrukt dat leden van VOS/ABB die vragen hebben over de ‘gratis’ boeken, de Helpdesk kunnen benaderen voor advies. Naast Van Soest is ook adviseur Koos Roos expert op het gebied van Europees aanbesteden van schoolboeken in het voortgezet onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl