Gratis conferentie over opbrengstgericht werken

Op woensdag 7 maart vindt in Utrecht de conferentie ‘Ambitieuze schoolcultuur’ plaats. De thema’s van deze conferentie zijn opbrengstgericht werken en professionalisering. Deelname is gratis. Lees verder

De conferentie wordt georganiseerd door BeteoR en staat in het teken van het programma Bèta Excellent. Dit programma van het Platform Bèta Techniek sluit aan bij de actieplannen Beter Presteren VO en Leraren 2020 van het ministerie van OCW.

Deelname aan de conferentie is gratis, ook voor belangstellenden van de scholen voor voortgezet onderwijs die niet aan Bèta Excellent meedoen.

Klik hier voor meer informatie en de online aanmeldmogelijkheid.