Gratis handreiking voor invoering passend onderwijs

Voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten is een gratis online handreiking beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs.

De invoering van de Wet passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg creƫren nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor schoolbesturen en gemeenten. De online handreiking geeft inzicht in de stappen die gezet moeten worden en biedt de betrokken partijen concrete bouwstenen.

De handreiking is samengesteld door de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de ministeries van OCW en van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tevens is een gratis modelprocedure voor het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) beschikbaar gesteld met een daarbij behorende geschillenregeling.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl