Gratis inspiratiebijeenkomst over toekomst scholenbouw

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO houdt op 9 april in Nijmegen een bijeenkomst over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Deelname is gratis.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst in brede school Prins Maurits in Nijmegen laten HEVO en het schoolbestuur Conexus twee voorbeelden zien van het MIJNschool-concept. Ook komt de aanpak van Kindcentrum De Verwondering in Nijmegen aan bod. Het hoogste punt van dit complex in aanbouw werd onlangs bereikt.

Onder leiding van Toine Janssen, lid van het college van bestuur van Conexus, wordt met scholen, schoolbesturen en gemeenten gediscussieerd over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Daarnaast krijgt u een rondleiding door het nieuwe gebouw van brede school Prins Maurits en hoort u over de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie staat in de brochure.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.