Gratis Kwaliteitsrichtlijn huisvesting voor leden

De tweede herziene druk van de Kwaliteitsrichtlijn VO-scholen is verschenen. Deze uitgave met veel praktische informatie is een goede basis bij de voorbereiding van een scholenbouwplan. Het boek kost 25 euro, maar leden van VOS/ABB kunnen het gratis bestellen bij Projectmanagement en Adviesbureau Hevo, de uitgever. Lees verder

De uitgave gaat in op de kwaliteitseisen voor een schoolgebouw, rekening houdend met veranderde omstandigheden in het onderwijs en met veranderende eisen aan schoolgebouwen, zonder daarbij de beschikbare budgetten uit het oog te verliezen. In de praktijk is gebleken dat scholen daaraan behoefte hebben, omdat er tot nu toe alleen wettelijke minimumkaders bestaan, waaraan een gebouw moet voldoen.  

Frisse lucht

Ventilatie is één van de aspecten waar in deze vernieuwde uitgave extra nadruk op wordt gelegd. Het probleem van muffe lokalen blijkt zich namelijk ook voor te doen in nieuw opgeleverde scholen. In de Kwaliteitsrichtlijn staat dat er altijd een bepaalde mate van mechanische ventilatie in lokalen moeten zijn, zodat de lucht voldoende wordt ververst.

Exploitatiekosten

Ook nieuw in de Kwaliteitsrichtlijn is de aandacht voor exploitatiekosten. Mede door de hoge energieprijzen wordt dit steeds belangrijker. Bouwkosten zijn hoog, maar de kosten voor de exploitatie over de hele gebruiksperiode van het gebouw zijn nog veel hoger.  Ontwerp- en materiaalkeuzes kunnen een grote invloed hebben op de exploitatiekosten van een gebouw.

Het kan daardoor aantrekkelijk zijn om extra te investeren in voorzieningen die zich in de exploitatiefase van een gebouw weer terugverdienen. Aluminium kozijnen zijn een goed voorbeeld: duurder in aanschaf, maar doordat ze niet geschilderd hoeven te worden, verdienen ze zichzelf snel terug. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat als er voor een atrium, een glasdak of een vliesgevel wordt gekozen, de onderhouds- en energiekosten hoger zijn. Het is dus aan te raden om tijdens de ontwerpfase voldoende aandacht te besteden aan de verwachte exploitatiekosten.

De Kwaliteitsrichtlijn is een boek van 74 pagina’s en is heel leesbaar, ook voor niet-techneuten. Het is geschreven voor vo-scholen. Binnenkort verschijnt er ook een Kwaliteitsrichtlijn Primair Onderwijs en brede scholen.

Leden van VOS/ABB kunnen de Kwaliteitsrichtlijn gratis bestellen door een mailtje te sturen aan Daniëlle Stellenaar, dstellenaar@vosabb.nl, met uw naam, adres, en gegevens over uw instelling. Zij regelt dan dat het boek naar u toe komt.