Gratis naar Museon: Kindersummit HOPE XXL jr

In de School!Week 2014 wordt in Den Haag voor de derde keer de HOPE XXL Junior-conferentie gehouden. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 100 leerlingen aan deelnemen.

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool die in een leerlingenraad zitten, zijn uitgenodigd om op 21 maart in het Museon in Den Haag tijdens de Kindersummit mee te denken over belangrijke thema’s van HOPE XXL, zoals vrede, vrijheid en duurzaamheid. De bijeenkomst is onderdeel van de School!Week 2014, waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten.

De conferentie op vrijdag 21 maart duurt van 10 tot circa 14 uur. Onderdeel van het programma is de opening van het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon. Aansluitend aan de conferentie mogen de deelnemers en hun begeleiders het Museon bezoeken.

Deelname aan de conferentie gratis. Vervoer van en naar het Museon is voor eigen rekening. Er kunnen maximaal 100 leerlingen deelnemen aan de conferentie.

Het online aanmeldingsformulier staat op www.openbaaronderwijs.nu.

Er is voor kinderen een boekje uitgebracht met informatie over HOPE XXL.