Gratis online kwaliteitsscan vroegschoolse educatie

Op internet is een gratis scan beschikbaar waarmee scholen de kwaliteit van hun vroegschoolse educatie kunnen meten. Lees verder

De scan is gebaseerd op het VVE-toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het instrument is ontwikkeld in het kader van het ondersteuningsproject Focus op Vroegschoolse Educatie.

De gratis kwaliteitsscan staat op www.vvekwaliteit.nl (u kunt zich daar kosteloos aanmelden als ‘gast’).