Gratis online module voor pabo’s over homoseksualiteit

Op 15 juni presenteren IHLIA en EduDivers in Amsterdam een gratis e-learningmodule over homoseksualiteit voor pabo-studenten. Lees verder

De module homoLESbiopschool leert aankomende leerkrachten in het basisonderwijs hoe zij kunnen lesgeven over homoseksualiteit. Tegelijkertijd wordt een plan voor de ondersteuning van zowel basisscholen als pabo’s gepresenteerd.

Leerlingen op basisscholen weten nauwelijks het verschil tussen plagen, pesten en discriminatie. Homoseksualiteit is onder leerlingen grotendeels onbekend. Toch staan zij doorgaans nog open voor een frisse kijk op seksuele diversiteit, zo blijkt uit recent onderzoek in de gemeente Amsterdam.

Basisschooldocenten kunnen bijdragen aan een goede sfeer en discriminatie tegengaan door aandacht te besteden aan homoseksualiteit. Dat gebeurt tot nu toe nauwelijks. Ook op de pabo’s is er geen structurele aandacht voor.

De gratis e-learningmodule HomoLESbiopschool werd in opdracht van het Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA), Bureau Cultuursporen en Bureau ELS in samenwerking met drie pabo’s ontwikkeld. IHLIA draagt de cursus over aan het landelijk kenniscentrum EduDivers.

Kernwaarde: seksuele diversiteit
VOS/ABB vindt het als belangenbehartiger voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van belang dat seksuele diversiteit in zowel het primair als voortgezet onderwijs onder de aandacht wordt gebracht.

Positieve aandacht voor seksuele diversiteit sluit aan bij de kernwaarde dat openbare en algemeen toegankelijke scholen er zijn voor álle leerlingen. Algemene toegankelijkheid betekent tevens dat verschillende personeelsleden, mits zij bekwaam zijn, welkom zijn. Daarbij mag hun seksuele geaardheid noch de vraag opf zij daaraan uiting geven een rol spelen.

Klik hier voor meer informatie op de website van EduDivers. Daar kunt u zich ook online aanmelden voor de presentatie van e-learningmoule op woensdagmiddag 15 juni in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.