Gratis publicatie over onderwijsinnovaties

Bij het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) kunt u gratis een nieuwe publicatie over innovaties in het onderwijs bestellen. De publicatie is ook gratis van de website van het SBO te downloaden. Lees verder

In de publicatie, die is gemaakt in samenwerking met de Stichting Nederland Kennisland, staan de opgedane kennis en ervaringen in het programma Onderwijs Pioniers centraal. Dit programma  toont volgens het SBO aan dat innovatie van onderop heel goed mogelijk is als leerkrachten ruimte, tijd en ondersteuning krijgen om te vernieuwen.

Voor de school levert dit voordelen op, meldt het SBO: het onderwijs verbetert, de leerkracht werkt met meer plezier en er ontstaat een elan van vernieuwing. De vernieuwingen in het programma Onderwijs Pioniers variëren van het effectiever gebruik van het schoolplein, het organiseren van het taakbeleid rond talenten tot het inzetten van ondernemers uit de buurt. 

In de publicatie worden vijf principes geïdentificeerd die onderwijsinnovatie bevorderen:

1. Benut de potentie van de leerkracht als professional;
2. Stimuleer samenwerking en dialoog tussen leerkrachten;
3. Organiseer ondersteuning;
4. Bouw aan reflectie;
5. Zorg voor betrokken leiderschap met lef.

De publicatie ‘Onderwijs Pioniers – Van klacht naar oplossing: de leerkracht als vernieuwer’ is gratis aan te vragen via sbo@caop.nl of klik hier om de publicatie gratis te downloaden.