Gratis seminar over veiligheid en crisismanagement

Leden van VOS/ABB kunnen gratis deelnemen aan een seminar over veiligheid en crisismanagement in het onderwijs. Het seminar is op donderdag 16 februari in het gebouw van de MBO Raad vlak bij station Woerden. Lees verder

Een ernstig incident, zoals een bedreiging, steekpartij en brand, kan op iedere school plaatsvinden. Zo’n incident heeft een organisatorische en sociale impact op de school en kan tot een crisissituatie leiden. Het is voor bestuur en managent in het onderwijs van groot belang om te weten hoe hiermee om te gaan.

De huidige praktijk laat zien dat scholen veel incidenten zelf afhandelen en dat er vaak weinig tijd is voor coƶrdinatie, reflectie en evaluatie. Informatie over veiligheidstrends binnen de school is vaak niet of nauwelijks voorhanden.

Als u deelneemt aan het gratis seminar over veiligheid en crisismanagement, krijgt u praktische tips en een richtlijn voor te ontwikkelen acties.

Het programma ziet er als volgt uit: 

  • 13.00-13.15 uur: opening
  • 13.15-13.45 uur: veiligheid in het onderwijs – wat doet ertoe?
  • 13.45-14.30 uur: workshops
  • 14.30-14.45 uur: pauze
  • 14.45-15.30 uur: workshops
  • 15.30-15.50 uur: plenaire terugkoppeling workshops
  • 15.50-16.00 uur: afsluiting
  • vanaf  16.00 uur: borrel

VOS/ABB werkt voor dit seminar samen met COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, dat onderdeel is van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon. Ook de katholieke besturenorganisatie VKO en de protestants-christelijke Besturenraad werken aan het seminar mee.

Klik hier om u aan te melden voor het gratis seminar.