Gratis symposium over gevolgen van bezuinigingen

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar primair onderwijs in de Friese gemeente Opsterland organiseert in juni een symposium over de gevolgen van de bezuinigingen. Lees verder

Het symposium op 4 juni in Gorredijk heeft als titel ‘De spagaat in het basisonderwijs, nu en in de toekomst’. Met de spagaat wordt gedoeld op het feit dat van het onderwijs steeds meer wordt verwacht, terwijl er minder geld beschikbaar komt.

De GMR van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Primo Opsterland en GMR’s van omliggende besturen maakten in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW en de Tweede Kamer hun grote zorgen over de kabinetsbezuinigingen kenbaar. Deze brief is gebruikt tijdens een overleg van de Vaste Kamercommissie voor OCW.

Het symposium op maandag 4 juni vanaf 15.30 uur is voor alle geïnteresseerden gratis toegankelijk. Het vindt plaats in de openbare Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk

Aanmelden kan per e-mail bij secretaris Tineke Vlietstra van de GMR van Primo Opsterland: tineke.post@hotmail.com.