Gratis zelftest om financiële deskundigheid te beoordelen

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen online een gratis zelftest uitvoeren om te zien wat hun sterke en zwakke punten zijn op het gebied van financieel management. Lees verder

De gratis zelftest maakt deel uit van het door de PO-Raad geleide project ‘Eerst kiezen, dan delen’. Dit project is erop gericht de financiële deskundigheid binnen het primair onderwijs te optimaliseren.

VOS/ABB biedt binnen dit project tweedaagse trainingen over opbrengstgericht financieel management aan. Deze trainingen worden verspreid over het land gegeven.