Groeiend verzet tegen ‘religieus’ leerlingenvervoer

De gemeenteraad van Tiel wil af van de vergoeding voor het vervoer van leerlingen van wie de ouders bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand. Eerder kwamen de gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat en Achtkarspelen met eenzelfde motie. Lees verder

De Tielse motie was afkomstig van de VVD en kreeg de steun van alle fracties behalve die van de ChristenUnie. De motie roept het college van B&W op om bij het Rijk aan te dringen op een wetswijziging, die het mogelijk moet maken de vergoeding van het vervoer van leerlingen te schrappen als de ouders van deze kinderen bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand.

Het gaat in de motie nadrukkelijk niet om de vergoeding voor het vervoer van leerlingen die vanwege extra ondersteuningsbehoeften naar een (speciale) school op afstand moeten. Eerder namen de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat en die van Achtkarspelen vergelijkbare moties aan.

De gemeenten kunnen niet zelf besluiten om de vergoeding voor leerlingenvervoer naar bijzondere scholen te schrappen, omdat dit is vastgelegd in de wet. De aangenomen moties zijn een signaal aan het Rijk dat de wet moet worden aangepast. Jaarlijks zijn de gemeenten ongeveer 10 miljoen euro kwijt aan het vervoer van zogenoemde signatuurleerlingen.

VOS/ABB vindt het een goede zaak dat het verzet tegen de vergoeding van leerlingen naar bijzondere scholen groeit. Als ouders bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand, is het niet meer dan logisch dat ze zelf voor het vervoer betalen.

Deze ouders kunnen immers, net als alle andere ouders, gewoon voor een school in de buurt kiezen. Als dat een openbare school is, kunnen zij voor hun kinderen ook nog eens kiezen voor godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs dat aansluit op hun achtergrond.