Groeiende belangstelling voor Steve JobsScholen

Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) meldt dat de belangstelling voor Steve JobsScholen groeit. Er is echter ook een Steve JobsSchool die onafhankelijk van O4NT onder een andere naam doorgaat.

In januari hebben zich nieuwe scholen bij O4NT aangesloten, waaronder de rooms-katholieke basisschool ’t Spoor in Maastricht en de protestants-christelijke Sterrenschool De Ruimte in Almere. O4NT is het initiatief van Maurice de Hond achter de Steve JobsScholen, waarin de iPad een belangrijke rol speelt in het onderwijs.

Er komen ook drie geheel nieuwe Steve JobsScholen: twee in Amsterdam en één in Monickendam. Deze scholen hebben elk een eigen BRIN-nummer. De namen van de nieuwe scholen in Amsterdam zijn nog niet bekend. In Monnickendam gaat de Steve JobsSchool De Verwondering heten. Een informatieavond voor ouders trok daar 150 belangstellenden. Begin volgend schooljaar zijn er naar verwachting meer dan twintig O4NT‐scholen.

Ook internationaal is de belangstelling volgens O4NT groot. Onlangs hebben op de onderwijsinnovatiebeurs BETT in Londen meer dan honderd onderwijsmensen aangegeven met O4NT verder te willen praten over de invoering van dit schoolconcept in hun land/op hun school.

Breda haakt af
Er is ook een O4NT-school afgehaakt. De Steve JobsSchool Breda gaat verder als Perpetuum primair onderwijs. Dit heeft volgens Maurice de Hond te maken met het feit dat deze school geen BRIN-nummer had en de financiering dus privaat was. Hierdoor ontstonden er volgens De Hond ‘barrières’ voor een goede uitvoering van het iPad-concept.

Schoolleider Gertjan Kleinpaste laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat hij zich meer had voorgesteld bij de samenwerking tussen de Steve JobsScholen. Hij zegt voor het concept van personalized learning meer te hebben aan de inspiratie van andere onderwijsorganisaties dan O4NT, zoals www.onderwijsmaakjesamen.nl en hetkind.org.

Volgens Kleinpaste vond De Hond de private financiering van de school in Breda een kwetsbaar punt. Perpetuum primair onderwijs wil een algemeen toegankelijke school zijn en is daarom altijd op zoek naar sponsors.

Heenvliet is top!
De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over het onderwijs op de openbare Steve JobsSchool Het Tweespan in Heenvliet. Dat bleek onlangs nadat de inspectie deze school had bezocht. Het was het eerste inspectiebezoek aan een Steve JobsSchool. Lees meer…

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft aandacht besteed aan de Steve JobsScholen. Download een interview met Maurice de Hond en een artikel over de openbare Master Steve JobsSchool van het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur Odyssee Openbaar Onderwijs Sneek.