Groen licht voor maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage wordt verplicht voor alle leerlingen die in het schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs. Zoals werd verwacht, heeft de ministerraad hiermee ingestemd. Lees verder

Doel van de maatschappelijke stage is dat alle vwo-leerlingen met vrijwilligerswerk een onbetaalde bijdrage aan de samenleving leveren. Ze kunnen dat bijvoorbeeld doen bij een buurtorganisatie, sportclub, culturele vereniging of welzijnsinstelling.

Vmbo’ers lopen 48 uur stage, havo-leerlingen 60 uur en vwo’ers 72 uur. De uren mogen over verschillende jaren worden verspreid. Al sinds 2007 wordt de maatschappelijke stage fasegewijs ingevoerd. Inmiddels doen bijna alle vo-scholen eraan mee.

Het plan voor de maatschappelijke stage komt van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Het plan past in de door het CDA geïnitieerde discussie over normen en waarden en de gewenste maatschappelijke betrokkenheid van jongeren.