Groen licht voor nieuwe koers passend onderwijs

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW kan doorgaan met de nieuwe koers voor passend onderwijs, maar er moet nog wel veel worden uitgewerkt. Dat bleek donderdag tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Senior onderwijsadviseur Anna Schipper van VOS/ABB woonde het overleg bij. Lees verder

Belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is het referentiekader voor passend onderwijs, waar de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad aan werken. Het referentiekader zal naar verwachting in juni klaar zijn. Het gaat over het ‘wat’: er komen handreikingen en aanpakken in, onder meer op het gebied van medezeggenschap, ouderbetrokkenheid, kwaliteit en ondersteuning van leerkrachten. Het referentiekader gaat ook over samenwerking tussen de betrokken organisaties, geschillen en de verantwoording van de zorgmiddelen.

De eerste contouren van het referentiekader staan al op papier. zie daarvoor het pdf-document in de rechterkolom.

Zo min mogelijk maatregelen van bovenaf
In de Kamer klonk de wens om het referentiekader een meer bindend, wettelijk karakter te geven door het op te nemen in een algemene maatregel van bestuur. Dijksma wees erop dat dit niet de bedoeling is, omdat in het kader van de bevindingen van de commissie-Dijsselbloem het onderwijs zo min mogelijk maatregelen van bovenaf opgelegd moet krijgen.

Het is dus aan de onderwijssector zelf om met passend onderwijs aan de slag te gaan. Dit brengt wel de mogelijkheid met zich mee dat er regionale verschillen kunnen ontstaan, waardoor er voor bepaalde leerlingen in de ene regio minder aantrekkelijke mogelijkheden zullen zijn dan in de andere. Bepalend zal zijn dat er overal een dekkend aanbod komt.

Hoe
Het referentiekader zal aangeven wat het onderwijs moet doen, maar niet hoe het één en ander moet uitvoeren. Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Als die er niet uitkomen, schakelen zij hun regionale samenwerkingsverbanden in. Een ander element dat tijdens het algemeen overleg naar voren kwam, is dat ouders informatieplicht moeten krijgen, zodat scholen voldoende weten over een bepaalde leerling. Pas als zij over genoeg informatie beschikken, kunnen ze oplossingsgericht handelen.

De Tweede kamer drong er tijdens het algemeen overleg ook op aan om passend onderwijs niet overhaast, maar met grote zorgvuldigheid in te voeren. Andere punten die tijdens het Kameroverleg aan bod kwamen, waren de keuzevrijheid van ouders, de samenhang met de jeugdzorg en een integrale aanpak bij handelingsgerichte diagnosticering en indicering.

Staatssecretaris Dijksma gaf aan dat ze eind 2010 met de aanzet voor wetgeving wil komen en nog in de huidige kabinetsperiode met wetsvoorstellen.

Bezuinigingen op ‘rugzakjes’ in het sbo
Senior beleidsadviseur Bé Keizer van VOS/ABB buigt zich over de financiële aspecten van passend onderwijs. Het ziet ernaar uit dat er fors bezuinigd zal worden op de ‘rugzakjes’ in het speciaal basisonderwijs. Houdt u de berichtgeving op deze website in de gaten!

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen