Groepsindeling: bezwaar onmogelijk

De groepsindeling van een basisschool is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden. Lees verder

Hier had een ouder beroep ingediend tegen het besluit van het schoolbestuur om haar bezwaar tegen de groepsindeling niet ontvankelijk te verklaren. De ouder was het niet eens met de indeling van haar kind in een bepaalde groep en maakte daarom bezwaar tegen de gehele groepsindeling, die deel uitmaakte van een activiteitenplan.

De rechtbank oordeelde dat het bewuste besluit over de groepsindeling geen enkel rechtsgevolg met zich meebrengt en daarom geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, dat voor bezwaar en beroep vatbaar is.