Gronings schoolbestuur krijgt 11,5 miljoen extra

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen is bereid 11,5 miljoen euro extra uit te betalen aan de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Het gaat om een aanvulling op de bruidsschat én een vermogensreparatie. De gemeenteraad beslist hierover op 22 februari. Lees verder

Het college van B & W en O2G2 accepteren de uitkomst van het onderzoek van Leendert Klaassen en het eerdere rapport van Leeuwendaal VOS/ABB, waaruit bleek dat het openbare schoolbestuur bij de verzelfstandiging in 2010 te weinig geld heeft meegekregen. Volgens het rapport van Leeuwendaal VOS/ABB had de bruidsschat  4,6 miljoen hoger moeten zijn. 

O2G2 gaf daarop aan, dat het daarmee nog niet uit de financiële problemen zou zijn. Vervolgens heeft de gemeente mr. Klaassen gevraagd onderzoek uit te voeren naar de noodzakelijke omvang van bruidsschat en vermogen. In zijn advies 'Vermogen tot onderwijs' concludeert Klaassen dat  het verschil tussen het 'noodzakelijk geachte eigen vermogen' en de waardering van het overgedragen vermogen 6,8 miljoen bedraagt en dat dat verschil moet worden aangevuld.

B & W stellen nu voor in totaal 11,5 miljoen euro uit te betalen aan het openbaar onderwijsbestuur en daarmee de geschillen op te lossen. 'Dan kan de aandacht weer naar waar die echt hoort: het onderwijs', aldus B & W in hun voorstel aan de gemeenteraad. De gemeente wil met zowel bijzonder als openbaar onderwijs werken aan de ambitie om van Groningen de onderwijsstad van Nederland te maken.

Lees hier het bericht van de gemeente Groningen en het complete raadsvoorstel.