Grote steden: voorschool desnoods verplichten

De vier grote steden willen ouders desnoods verplichten hun kind naar de voorschoolse educatie te sturen. Dat werd maandag duidelijk bij de ondertekening van een convenant. Lees verder

Maandag ondertekenden de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met staatssecrtetaris Sharon Dijksma van OCW in Rotterdam een convenant, waarin staat dat er in 2011 minimaal 13.400 jonge kinderen met een taalachterstand naar de voorschool gaan. Ook is afgesproken dat de vier grote steden in totaal 10 miljoen euro extra voor voorschoolse educatie krijgen.

De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk van Jeugd, Gezin en Onderwijs zei bij de ondertekening van het convenant dat op den duur alle peuters naar de voorschool zouden moeten gaan. Hij benadrukte dat de voorschool niet alleen bedoeld is voor peuters van allochtone afkomst met een taalachterstand, maar ook voor autochtone leeftijdgenootjes.

De vier grote steden gaan kijken hoe ze de doelgroep het beste kunnen benaderen. Dat zou kunnen via de consultatiebureaus of met een soort felicitatiedienst die bij de ouders langsgaat. Ook wordt gekeken hoe ouders desnoods gedwongen kunnen worden om hun kind naar de voorschool te sturen. Bij de ondertekening van het convenant werd gesproken over ‘drang en dwang’.  

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl