Grote uittocht bedreigt kwaliteit van het onderwijs

Van de bijna één miljoen mensen die in het onderwijs of bij de overheid werken, zullen in 2020 gemiddeld 7 op de 10 zijn vertrokken of van baan zijn gewisseld. Dit brengt de continuïteit en de kwaliteit van onder meer het onderwijs in gevaar. De sociale partners en het ministerie van Binnenlandse Zaken roepen op tot gezamenlijke maatregelen. Lees verder

Demissionair staatssecretaris Ank Bijleveld heeft de gezamenlijke toekomstverkenning ‘De grote uittocht’ van haar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneelaan de Tweede Kamer gestuurd.

In die verkenning staat dat een belangrijk deel van het onderwijs- en overheidspersoneel de komende periode met pensioen gaat. In totaal gaat het tot 2020 om 275 duizend leraren, politieagenten, gevangenisbewaarders en ambtenaren. Het wordt moeilijk om hier voldoende en geschikte mensen voor terug te krijgen. Dat kan komen doordat de arbeidsmarkt weer krap wordt, vanwege geldgebrek als gevolg van de economische crisis of een combinatie daarvan.

Dit kan de kwaliteit van het onderwijs en de diensten van de overheid in gevaar brengen, zo staat in de verkenning. Zonder maatregelen dreigt een tekort aan goed opgeleide mensen. Dat speelt vooral in het onderwijs. Er moet rekening mee worden gehouden dat er voor een beroep als leraar een specifieke opleiding moet worden gevolgd. Daarom kan niet met maatregelen worden gewacht tot het huidige personeel vertrokken is.

Krappe budgetten vergroten de problemen
Als gevolg van de economische crisis moeten onderwijs- en overheidswerkgevers rekening houden met krappe budgetten. Bezuinigingen kunnen tot gevolg hebben dat er een tijd lang geen ruimte is om nieuwe mensen aan te nemen. Dit komt neer op een verdere vergrijzing van het personeelsbestand, met het risico van verstarring en gebrek aan vernieuwing.

Bezuinigingen kunnen ook leiden tot minder loonsverhogingen, waardoor het voor werkgevers in het onderwijs en de overheid moeilijker wordt op de arbeidsmarkt te concurreren. De politieke keuzes van nu hebben dus ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarktpositie, het imago en de kwaliteit van onder meer het onderwijs.

Werknemers maken zich zorgen
De circa 1 miljoen mensen die in het onderwijs of voor de overheid werken, maken zich grote zorgen over de gevolgen van bezuinigingen en vergrijzing. Uit een enquête onder 7000 werknemers in bovengenoemde sectoren blijkt dat veel mensen bezorgd zijn over krimpende budgetten, de gemiddelde hoge leeftijd van collega’s en het feit dat veel van hen de komende jaren met pensioen gaan.

D sociale partners en het ministerie van Binnenlandse Zaken roepen alle betrokken partijen op mee te denken over mogelijke oplossingen en gezamenlijke acties voor onder meer kwalitatief goed onderwijs.

Klik hier voor de toekomstverkenning ‘De grote uittocht’.