Grote zorgen over toegankelijkheid van onderwijs

De Kinderombudsman is bezorgd over de toegankelijkheid van het onderwijs. De zorgen hebben te maken met passend onderwijs, onderwijs in een gesloten setting en leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten. Lees verder

In de eerste Kinderrechtenmonitor die dinsdag is gepresenteerd, constateert de Kinderombudsman dat het goed gaat met de meeste kinderen in Nederland. Hij uit echter ook zijn zorgen, onder meer over het grote aantal kinderen dat te maken heeft met mishandeling en/of armoede.

In het hoofdstuk over het onderwijs gaat hij onder meer in op passend onderwijs. 'Voor de leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen de gevolgen van de recente ontwikkelingen zoals het wetsvoorstel passend onderwijs en de bezuiniging op de leerlinggebonden financiering zeer zorgwekkend zijn. Deze groep kinderen dient in de komende jaren nauwlettend in de gaten te worden gehouden', zo staat in de monitor.

Daarnaast dient volgens de Kinderombudsman de situatie van kinderen in justitiële inrichtingen en accommodaties voor gesloten jeugdzorg scherp gemonitord te worden. 'Er is weinig zicht op de kwaliteit van het onderwijs voor deze categorie kinderen en de onlangs gerapporteerde verbeteringen zijn zeer kwetsbaar.'

Ook thuiszitters verdienen extra aandacht: 'Het recht op onderwijs wordt door thuiszitten geschonden en de overheid heeft de verplichting zich in te spannen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen. In de praktijk blijken deze knideren maar weinig hulp van school te krijgen en die situatie dient te worden verbeterd.

Klik hier voor een samenvatting van de Kinderrechtenmonitor

Klik hier voor de integrale Kinderrechtenmonitor