Grotere klassen en minder kwaliteit door B&M-korting

De bezuiniging op het budget B&M leidt tot grotere klassen en een aantasting van de onderwijskwaliteit. Dat blijkt uit antwoorden van schoolleiders in het primair onderwijs op een enquête van de SP. Lees verder

Van de basisschooldirecteuren die aan de enquête meededen, geeft 58 procent aan dat de klassen groter zijn geworden door de miljoenenbezuinigingen die de vorige staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW doorvoerde. Zelfs 92 procent zegt dat de onderwijskwaliteit wordt aangetast.

De enquête was een initiatief van SP-Tweede Kamerlid Manja Smits naar aanleiding van de bezuiniging op het budget voor bestuur en management (B&M). Het komt erop neer dat deze bezuiniging een greep uit de lumpsum is, omdat daar in feite geen apart budget voor B&M meer in zit.

Minister Marja van Bijsterveldt heeft onlangs op Kamervragen van Smits geantwoord dat besturen zelf de gevolgen van de B&M-bezuiniging kunnen opvangen. Zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom. Daar kunt u ook een commentaar van VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen over deze kwestie aanklikken.

Klik hier voor de enquêteresultaten.