‘Grotere scholen in krimpend Noord-Groningen’

De basisscholen in Noord-Groningen moeten in de toekomst het liefst 200 en minimaal 80 leerlingen hebben. Dat staat in een gezamenlijk discussiestuk over de gevolgen van demografische krimp dat  de plaatselijke besturen voor openbaar respectievelijk christelijke primair onderwijs hebben laten opstellen door organisatieadviesbureau Van Beekveld en Terpstra.

Het discussiestuk is nadrukkelijk bedoeld om de komende maanden met alle betrokkenen te bespreken wat er in het licht met de bevolkingskrimp in Noord-Groningen en behoud van voldoende onderwijskwaliteit nodig is.

In het stuk wordt het ideale aantal van 200 leerlingen per basisschool voorgesteld, omdat er dan acht groepen van elk gemiddeld 25 leerlingen kunnen worden samengesteld. Ook wordt het minimumaantal van 80 leerlingen per basisschool genoemd. De reden om voor dat aantal te kiezen, is dat de besturen liever niet meer dan twee leerjaren per groep willen hebben. Dat hangt samen met de werkdruk en onderwijskwaliteit.

Als wordt uitgegaan van minimaal 200 leerlingen per basisschool, zouden in de Noord-Groningse gemeenten Winsum, Eemsmond en De Marne 23 van de nu nog 35 basisscholen worden gesloten. Van de twaalf basisscholen die dan zouden overblijven, zouden er zes openbaar en zes christelijk moeten zijn. Als het minimumaantal op 80 leerlingen per basisschool komt te liggen, dan zouden 15 van de 35 scholen dichtgaan.

Het Dagblad van het Noorden meldt naar aanleiding van het discussiestuk dat het onderwijs in Noord-Groningen over de kop gaat.

Meer informatie staat in het discussiestuk Toekomst scenario’s scholenspreiding Noord Groningen en de presentatie die daarbij hoort. De informatie is afkomstig van het openbare schoolbestuur Lauwers en Eems en het christelijke bestuur VCPO Noord-Groningen.