Grotestedenbeleid

De voornemens op het terrein van het beoogde onderwijsachterstandenbeleid maken voor
dertig grote gemeenten (G30) onderdeel uit van het kabinetsbrede Grotestedenbeleid. Het kabinet is verantwoordelijk voor het stimuleren van krachtige steden door het ontwikkelen van een samenhangend en resultaatgericht Grotestedenbeleid. Lees verder

Deze gemeenten moeten verbindingen leggen tussen diverse beleidsterreinen zoals integratie, inburgering en veiligheid, en daarbij niet onnodig belemmerd worden door regels en bestaande structuren. Het Grotestedenbeleid biedt gemeenten meer dan voorheen deze mogelijkheid en is erop gericht om steden in staat te stellen doelgericht te handelen en met daadwerkelijke resultaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Grotestedenbeleid, waaronder verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden, en het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden.

De problematiek in de grote steden is complex vanwege een cumulatie van problemen en vraagt om een geïntegreerde aanpak. Het Grotestedenbeleid maakt een dergelijke aanpak mogelijk. Daarom worden de middelen voor onderwijsachterstanden voor de G30 vanaf het moment dat dit wetsvoorstel in werking is getreden tot 1 januari 2010, opgenomen in de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU SIV) van het Grotestedenbeleid. De G30 krijgen hierdoor de vrijheid de middelen voor onderwijsachterstanden ook voor de andere doelstellingen binnen het domein van de BDU SIV in te zetten.

Met de G30 zijn prestatieafspraken gemaakt over VVE en schakelklassen in het kader van het Grotestedenbeleid. Dergelijke prestatieafspraken worden niet met de overige gemeenten gemaakt. Deze gemeenten hoeven zich niet individueel te verantwoorden op het behalen van de landelijke doelstellingen. Deze gemeenten zullen zich moeten verantwoorden over de rechtmatige besteding van de specifieke uitkering van onderwijsachterstandenbeleid.

De G30-gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Helmond, Hengelo (O), ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en Zwolle.