Gym moet buiten lestijd meer effect hebben

Het vak lichamelijke opvoeding zet leerlingen onvoldoende aan om ook buiten schooltijd te sporten. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Naar beter bewegingsonderwijs’ van het W.J.H. Mulier Instituut, dat voor het onderzoek samenwerkte met vijf academies voor lichamelijke opvoeding en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Lees verder

Programmacoördinator Harry Stegeman van het Mulier Instituut zegt dat het goed te verklaren is waarom leerlingen onvoldoende in beweging komen: ‘Aan de ene kant zijn er gewoon te weinig lesuren lichamelijke opvoeding, maar aan de andere kant schieten ook de scholen zelf tekort. Ze besteden er te weinig aandacht aan.’

Stegeman ziet verschillende oplossingen voor het probleem: ‘Je kunt niet verwachten dat een gymleraar in gemiddeld anderhalf à twee uur per week de leerlingen aanzet tot een actieve levensstijl. Als dat echt de ambitie is, moeten we er met zijn allen voor zorgen dat er ook meer lesuren komen. Maar de scholen en de leraren hoeven daar niet op te wachten. Ze kunnen daar ondertussen ook zelf wat aan doen. Er zijn nog relatief weinig scholen die een uitgebreid naschools sportprogramma bieden of die structureel samenwerken met sportorganisaties. En van een systematische bijscholing van docenten is helemaal geen sprake. Ook daar kan veel winst worden geboekt’, aldus Stegeman.