Op zoek naar academicus? Haal trainee in huis!

Scholen voor voortgezet onderwijs die op zoek naar een gemotiveerde academicus die les kan geven in natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Nederlands, Frans, Duits of Engels, kunnen een onderwijstrainee in huis halen.

Via het Onderwijstraineeship kunnen scholen twee jaar lang parttime de beschikking krijgen over een academicus die is afgestudeerd in een zogenoemd tekortvak. Tegelijkertijd haalt de trainee een eerstegraadslesbevoegdheid aan de universiteit en volgt hij of zij een verdiepingsprogramma gericht op ontwikkelingen in het onderwijs, maatschappelijke vraagstukken en praktijkgericht onderzoek.

Geïnteresseerde vo-scholen kunnen tot 15 december een aanvraag indienen.