‘Halve scholen geen oplossing voor krimp’

Het staat nog niet vast dat scholen in Friese dorpen worden gesplitst in onderbouw- en bovenbouwscholen om de gevolgen van bevolkingskrimp op te vangen. Het bestuur van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Gearhing voor openbaar primair onderwijs in vier gemeenten in het zuidwesten van Friesland ziet niets in het plan. Lees verder

‘Dit is volgens mij niet de oplossing’, reageert Wubbo Wever, bestuursvoorzitter van Gearhing, op berichten in de media. Volgens hem worden ‘halve scholen’ met alleen een onderbouw (groep 1 tot en met 4) of een bovenbouw (groep 5 tot en met 8) veel te klein. ‘Dan moeten daar toch kinderen vanuit verschillende dorpen naartoe komen’. Wever tekent aan dat dit plan slechts een van de opties is uit een nota over accommodatiebeleid van de gemeente Littenseradiel, waar Gearhing scholen heeft. 

De nota wordt komende week besproken met de schoolbesturen in de regio. ‘Uiteindelijk gaan de schoolbesturen hierover, maar het is verstandig dat er wordt nagedacht over de vraag hoe we de dorpen leefbaar kunnen houden in deze krimpsituatie’, aldus Wever.

Ombuigingsplan
Gearhing werkt zelf ook aan oplossingen voor de dalende leerlingenaantallen. Het bestuur heeft hier 29 scholen, waarvan de helft minder dan 70 leerlingen heeft. Besloten is al om na de zomervakantie te gaan werken met zeven onderwijsteams, die clusters van drie tot vijf scholen gaan bedienen. De teams bestaan uit leerkrachten en één directeur. Met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is al overeenstemming over dit ombuigingsplan.

Het is belangrijk dat schoolbesturen anticiperen op krimp. Uit een eerder rapport van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven bleek dat tussen 2010 en 2014 negenhonderd basisscholen onder de opheffingsnorm zullen zakken; dat is 13 procent van alle scholen. Als schoolbesturen hier te laat op reageren en te veel personeel in dienst houden, kunnen ze in financiële problemen komen.

Lees hier berichten over de ‘halve scholen’ in de Leeuwarder Courant en de Telegraaf.