Handleiding voor gezonde basisscholen

Het RIVM en de PO-Raad hebben de Handleiding Gezonde School aangeboden aan waarnemend minister André Rouvoet van OCW. Lees verder

De handleiding gaat in op gezondheidsbevordering en preventie. Maatregelen hebben vooral effect als scholen ze structureel uitvoeren. Ook moeten maatregelen zowel gericht zijn op de lessen als op aanpassingen aan de omgeving. Voorbeelden daarvan zijn een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen en klaslokalen met voldoende frisse lucht.

Klik hier voor meer informatie.