Handleiding voor invoering functiemix

Het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakbonden hebben een handleiding voor de functiemix gemaakt om schoolbesturen en medezeggenschapsraden te helpen bij de invoering ervan. Een afzonderlijke publicatie bij de handleiding besteedt aandacht aan knelpunten, waaronder de problematiek van zeer geringe formatieruimte bij kleine scholen. Lees verder

Het jaar 2010 is het jaar van de invoering van de functiemix in het primair onderwijs. De functiemix houdt in dat in 2014 in het basisonderwijs 40 procent van de leraren is ingeschaald in een zwaardere leraarsfunctie (schaal LB). In het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs zal 14 procent in de zwaardere functie (schaal LC) zitten. Op de website van de PO-Raad staat een uitgebreider bericht.

De handleiding en de afzonderlijke publicatie met oplossingen van knelpunten staan in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen