Handreiking bij bestuursakkoord primair onderwijs

De PO-Raad heeft een handreiking bij het bestuursakkoord voor het primair onderwijs gepubliceerd. Lees verder

In het bestuursakkoord staan de kwaliteitsambities van de sector en de minister van OCW. Het akkoord is ook bedoeld om de schoolbesturen en scholen ruimte en vertrouwen te geven. De handreiking bij het akkoord bevat informatie en suggesties die besturen kunnen helpen bij het realiseren van hun meerjarenbeleid.

De PO-Raad meldt dat de handreiking een groeidocument is. Tips en aanvullingen zijn welkom. U kunt uw reacties kwijt op een online feedbackformulier

De handreiking (versie 25 juni 2012) kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen