Handreiking ‘Bouwstenen voor sociaal’

Het ministerie van VROM heeft de handreiking ‘Bouwstenen voor sociaal’ uitgebracht. Deze handreiking richt zich op alle partijen die samenwerken voor sociaal weerbare wijken. Lees verder

Het kabinet wil dat verschillende organisaties en instanties, waaronder die voor het onderwijs, samenwerken om sociaal zwakke wijken ‘weerbaar’ te maken. Daarbij gaat het om het verbeteren of vervangen van woningen, maar ook om werken, leren, integreren en veiligheid. De ervaring leert echter dat sociaal-maatschappelijke voorzieningen nog te vaak het sluitstuk in de herstructurering van een wijk zijn.

Met de handreiking ‘Bouwstenen voor sociaal’ wil het Rijk de betrokken partijen op weg helpen bij het maken van afspraken over de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed voor maatschappelijke voorzieningen. De handreiking van VROM is tot stand gekomen in samenwerking met de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de ministeries van VWS en OCW. 

De handreiking staat in de rechterkolom van dit bericht. Meer informatie, onder meer over het congres ‘Bouwstenen voor sociaal’ op 3 oktober, staat op www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen