Handreiking omgaan met jongens en meisjes

Voor scholen en docenten is een digitale handreiking ontwikkeld over omgaan met verschillen tussen jongens en meisjes. Deze is gebaseerd op recent onderzoek door het Kohnstamm Instituut en APS, gedaan in opdracht van het ministerie van OCW. Lees verder

APS heeft onderzocht wat er werkt op scholen die tegemoetkomen aan verschillen tussen jongens en meisjes. Op drie vo-scholen, waaronder het openbare Amstelveen College, is gesproken met docenten die het wél lukt om jongens te laten werken op of boven hun Cito-niveau. Daaruit bleek onder meer dat meer structuur en een positieve benadering van jongens werken, maar ook dat veel leraren moeite hebben om de kwaliteiten van jongens te zien. De onderzoekers vinden daarom dat dit punt de komende jaren op de agenda moet blijven van ministerie, inspectie, scholen en docenten. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het rapport ‘Jongens…aan de slag!’

Uit het onderzoek van het Kohnstamm Instituut kwam naar voren dat aanpakken die werken voor jongens vooral zijn gericht op schoolse motivatie en metacognitieve vaardigheden zoals plannen en organiseren, het overzien van keuzes, en reflectie op eigen gedrag.

Op basis van de aanbevelingen en inzichten uit beide onderzoeken heeft SLO, het expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, een digitale handreiking gemaakt met praktische en concrete tips voor scholen en docenten. De handreiking en de onderzoeksrapporten staan op handreikingjongensmeisjes.slo.nl. 

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven voor deze onderzoeken en de handreiking vanuit bezorgdheid over de onderwijsachterstand van jongens in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker heeft de Tweede Kamer deze week laten weten dat de onderzoeken en de handreiking gereed zijn.

Magazine School! over het ‘jongensprobleem’
VOS/ABB heeft eerder aandacht besteed aan ‘het jongensprobleem’ in het onderwijs. In magazine School! van september 2011 stond een interview hierover met hoogleraar en pedagoog Louis Tavecchio, die zich zorgen maakt over de achterblijvende prestaties van jongens in het onderwijs. In dat artikel riep hij scholen op meer recht te doen aan de ontwikkeling en talenten van jongens. Want: ‘We raken te veel getalenteerde jongens kwijt’.