Handreiking ter voorkoming van gerichte aanslagen

In opdracht van het ministerie van OCW is een handreiking geschreven over het minimaliseren van de kans op gerichte aanslagen op scholen. De handreiking richt zich op het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Lees verder

Regioplan Beleidsonderzoek en de Windesheim Hogeschool hebben de handreiking geschreven op basis van al bestaande handreikingen in onder meer Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. Ook is wetenschappelijke literatuur over schoolaanslagen geraadpleegd en is gebruikgemaakt van kennis en kunde van de Nederlandse politie en de onderwijssector zelf.

De handreiking bestaat uit drie delen:

1. Een beschrijving van het fenomeen schoolaanslagen.

2. Het herkennen van en handelen naar waarschuwingssignalen.

3. Informatie over (voorzorgs)maatregelen.

De handreiking is bedoeld voor schoolbesturen en -directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Het document staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen