Handreiking voor bso in bestaande schoolgebouwen

De Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK) heeft de ‘Handreiking BSO in bestaande school’ uitgebracht. Het boekje wordt naar alle basisscholen gestuurd en is ook digitaal beschikbaar (zie rechterkolom). Lees verder

In de handreiking worden tips gegeven over hoe schoolbesturen in bestaande scholen buitenschoolse opvang kunnen realiseren. Het boekje hoort bij regionale bijeenkomsten die in november en december worden georganiseerd. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomsten.

Het boekje is mede het initiatief van VOS/ABB, de PO-Raad, het Waarborgfonds Kinderopvang en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De handreiking is mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van OCW. De digitale versie staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen