HBO-raad slaat alarm over niveau pabo’ers

De reken- en taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die willen doorstuderen in het hoger onderwijs, moet op korte termijn worden verbeterd. Dat zegt voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad. Lees verder

Terpstra reageert op het hoge uitvalpercentage onder eerstejaarsstudenten van de pabo’s. De uitval in het eerste jaar is opgelopen tot 38,7 procent. Van alle eerstejaars mocht 12 procent niet door naar het tweede jaar, omdat zij de taal- en/of rekentoets niet haalden. Dat was 7,5 procent meer dan in 2006, zo blijkt uit cijfers van het Cito.

Terpstra zegt dat het onderwijs voor een dilemma staat. ‘Aan de ene kant dreigt binnen enkele jaren een tekort te ontstaan aan leraren in het basisonderwijs. Aan de andere kant blijkt dat van alle scholieren die zich melden aan de poorten van de pabo’s een aanzienlijk deel niet kan rekenen op het niveau van groep 8 van de basisschool. Wij zijn niet bereid om concessies te doen aan de kwaliteit. Er zijn daarom dringend maatregelen nodig (…).’

Van de eerstejaars op de pabo die vwo hebben gedaan, slaagt 95 procent voor de rekentoets. Onder de havisten is dat 84 procent en onder de mbo’ers 61 procent. Bij de taaltoets, waar vorig jaar nog geen bindend studieadvies aan vastzat, liggen de percentages lager. Daar voldeed 85 procent van de vwo’ers aan de norm, circa 50 procent van de havisten en slechts 34 procent van de mbo’ers.

Klik hier voor meer informatie van de HBO-raad.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl