Hebt ook u te maken met frauduleuze aanbieders?

VOS/ABB krijgt de laatste tijd meldingen van scholen en schoolbesturen die vastzitten aan waardeloze contracten met frauduleuze bedrijven. Als u ook tegen dit probleem bent aangelopen, kunt u dit melden bij de Helpdesk. VOS/ABB wil zo in kaart brengen hoe groot het probleem is en hoe er actie tegen kan worden ondernomen. Lees verder

Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die scholen verleiden om een contract af te sluiten om de naam van de school in een landelijke bedrijvengids of iets dergelijks te plaatsen. De indruk wordt gewekt dat het gaat om een bescheiden bijdrage van bijvoorbeeld 25 euro. Wie echter de kleine lettertjes leest, ontdekt al snel dat het niet gaat om een eenmalige bijdrage, maar bijvoorbeeld om een bedrag per maand voor een vaste periode van één of meer jaren. In dat geval loopt de rekening natuurlijk snel op!

Als er al een handtekening onder een contract is geplaatst, is het uiteraard erg lastig, zo niet onmogelijk, om hier weer van af te komen. Juridische stappen zijn in dergelijke gevallen erg moeizaam en bovendien vaak duur in vergelijking met het bedrag dat met het ongewenste contract gemoeid is.

VOS/ABB adviseert daarom nadrukkelijk om vooraf de algemene voorwaarden goed te lezen. Als er bij een contract geen algemene voorwaarden worden gevoegd, is het zeer raadzaam om het contract niet te ondertekenen. Dit negatieve advies geldt vanzelfsprekend ook als u ook maar enigszins twijfelt over de betrouwbaarheid van een aanbieder.

Om een inventarisatie te maken van gevallen waarin contracten zijn afgesloten die bij nader inzien ongewenst zijn, roept VOS/ABB scholen en schoolbesturen op dit te melden bij de Helpdesk op mailadres helpdesk@vosabb.nl onder vermelding van ‘Inventarisatie waardeloze contracten’.  Op basis van de inventarisatie wil VOS/ABB onderzoeken wat er tegen frauduleuze of anderszins onbetrouwbare aanbieders kan worden ondernomen.

Alle meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.