Heeft het openbaar onderwijs de toekomst?

Met zijn actief pluriforme opdracht is het openbaar onderwijs bij uitstek geschikt om aan de verwachtingen te voldoen die de samenleving aan de scholen stelt. Dat concludeert senior beleidsmedewerker Maurits Huigsloot van VOS/ABB naar aanleiding van het rapport ‘Onderwijs en sociale samenhang’ van de Onderwijsraad. Bent u het met hem eens? Lees verder

Huigsloot heeft naar aanleiding van het rapport een achtergrondartikel geschreven, waarin hij laat zien op welke punten het openbaar onderwijs een ‘ijzersterke’ uitgangspositie heeft. Dat heeft volgens hem te maken met de actief pluriforme opdracht, de algemene toegankelijkheid en het eerbiedigingsbeginsel van de openbare scholen. Het artikel kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Hieronder kunt u op het artikel van Maurits Huigsloot reageren.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen