Helderheid over uitschrijving leerplichtige leerlingen

DUO heeft een verhelderend stroomschema gepubliceerd, waarmee vo-scholen kunnen bepalen of ze een leerplichtige leerling mogen uitschrijven. Lees verder

Het stroomschema is gebaseerd op afspraken die het ministerie van OCW na overleg met de VO-raad heeft vastgesteld. De afspraken maken een einde aan de jarenlange onduidelijkheid over de vraag wanneer een school voor voortgezet onderwijs een leerplichtige leerling mag uitschrijven.

Uit het stroomschema komt onder meer naar voren dat een vo-school een leerplichtige leerling mag uitschrijven zodra die een diploma heeft behaald, ook als de leerling in kwestie nog geen startkwalificatie heeft. De school moet de uitschrijving binnen zeven dagen doorgeven aan de leerplichtambtenaar.

Het stroomschema staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen