Helders bestuur verbaasd over Kamervragen PvdA

Meerwerf Basisscholen reageert verbaasd op Kamervragen over de samenwerking tussen het openbaar basisonderwijs in Den Helder en de plaatselijke basketbalclub. ‘De samenwerking is gericht op gezondheid, bewegen en sportief gedrag’, zegt algemeen directeur Doede Scholte. Lees verder

Meerwerf Basisscholen werkt al sinds drie jaar samen met de basketbalclub Seals, voorheen Blue Seals Den Helder. Algemeen directeur Scholte van de onderwijsorganisatie vertelt dat leerlingen van de openbare basisscholen in de marinestad gebruik kunnen maken van de fitnessfaciliteiten van Seals, dat er in schoolverband samen met Seals sportevenementen worden georganiseerd en dat leerlingen basketbaltrainingen kunnen bijwonen. Daarnaast organiseert Seals voor de openbare basisscholen basketbalclinics. Meerwerf Scholengroep betaalt voor dit alles 8000 euro per jaar, ongeveer 1 promille van de begroting.

Scholte vindt het jammer dat uit de Kamervragen van de PvdA het beeld naar voren komt als zou er onderwijsgeld worden besteed aan sponsoring, zonder dat daar verder iets tegenover staat. Hij wijst op de kabinetsdoelstelling om kinderen meer te laten bewegen. Bovendien is er aandacht voor sportief gedrag, wat door enkele scholen wordt verbonden met het project ‘vreedzame school’. Scholte: ‘We hebben hier goed over nagedacht; dit geld is echt goed besteed! We zijn er ook altijd heel open over geweest. In Den Helder is dit allang geen nieuws meer.’ Hij verwijst in dit verband naar de website van de organisatie, waarop vanaf het begin volledige openheid is gegeven over doelstellingen en achtergronden van de samenwerkingsovereenkomst.  

Het achterliggende doel van de samenwerking is dat met naamsvermelding op sportshirts de bekendheid van de verzelfstandigde stichting in Den Helder wordt vergroot. Dat is volgens Scholte belangrijk, omdat de naam ‘Meerwerf Basisscholen’ nieuw is en omdat Den Helder te maken heeft met een dalend aantal leerlingen. ‘Seals is in onze gemeente een sportclub die heel duidelijk aanwezig is, Den Helder is een echte basketbalstad. Dan is het goed om je naam aan de club te verbinden. Maar dit was niet ons belangrijkste doel. Dat is om leerlingen meer te laten sporten.’

De Helderse algemeen directeur vindt het erg vervelend dat de PvdA-Kamerleden Margot Kraneveldt en Staf Depla hem niet eerst hebben gebeld om zich goed van de feiten op de hoogte te stellen. Na publicatie van de eerste versie van dit websitebericht, waarin Scholte de Kamerleden opriep alsnog contact met hem op te nemen, erkent Depla per e-mail dat het voor het Helderse bestuur inderdaad ‘prettiger’ zou zijn geweest als hij en Kraneveldt eerst contact hadden opgenomen. Hij belooft dat binnenkort alsnog te doen.

Eerder publiceerde het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) een column, waarin zonder enige feitenkennis kritiek werd geleverd op de samenwerking met de Helderse basketbalclub. ‘Deze column is destijds met een commentaar van ons direct geplaatst op onze website’, aldus Scholte. Depla beweert in zijn e-mail aan Meerwerf Basisscholen en VOS/ABB dat hij en Kraneveldt zich voor hun Kamervragen niet alleen hebben gebaseerd op de ongefundeerde AOb-column, maar ook op de informatie op de website van Meerwerf Basisscholen.

Klik hier voor meer informatie.

De Kamervragen kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen