Helft openbaar onderwijs verzelfstandigd

De helft van het openbaar onderwijs heeft in de afgelopen tien jaar een zelfstandig bestuur gekregen. Vooral vanaf 2003 ligt het tempo van verzelfstandiging hoog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Sinds 1996 is het mogelijk om schoolbesturen voor openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Dat proces begon in het voortgezet onderwijs. Het basis- en speciaal onderwijs volgden en hebben vooral de laatste jaren besturen gekregen die onafhankelijk zijn van de gemeenten.  

Opmerkelijk is dat het verzelfstandigingsproces het verst gevorderd is in Noord-Brabant en Limburg, waar van oudsher de minste openbare scholen staan. De provincies Drenthe, Groningen en Flevoland lopen wat dit betreft achter.

Grotere autonomie van openbare scholen maakt hen minder afhankelijk van lokale politici. In 2006 ontvingen de besturen 2 miljard euro direct van het Rijk en niet meer via de gemeenten.

Eerder berichtgeving van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) sluit aan bij het de bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer informatie staat op de website van het CBS.